Vi tar helst emot material som skall tryckas i digital form. Vi använder de vanligaste grafik- och layoutprogrammen.

Materialanvisningar

Kom ihåg att alltid göra passmärkena i alla tryckfärgersamt att göra passmån för utfallande färgbottnar.

Materialrekommendation:

  • PDF-fil
  • Text konverterad till grafik
  • Resolution på bilder 300 dpi

Ifall ändringar bör göras:

  • Originalfil
  • Fonter
  • Bilder

Rull-riktningar

Hylsornas inre mått

  • 38.0 mm
  • 41.0 mm
  • 76.2 mm