LYSANDE ALTERNATIV FÖR SMÅ TRYCKMÄNGDER

Hög kvalitet, förmånligt och snabbt.

I digitryck skrivs bilden ut direkt på etiketten, tid och pengar går inte åt till att tillverka tryckplåtar. Den utskrivna etiketten skärs ut omedelbart, du sparar även stanskostnaderna.

Fördelar med digitryck

  • Inga tryckplåtar, du sparar tid och pengar.
  • Inga startavgifter
  • Etiketter on demand – du beställer vad du behöver när du behöver
  • Kortare produktionstider
  • Snabba serier kan tryckas
  • Anpassat material

Ta kontakt och fråga mera!